Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Easyasknit I/S

Rosensgade 19, 1. Th, 8000, Aarhus C, Danmark

CVR-nummer: 41869399

Priser og betaling

easyasknit I/S modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron, Paypal.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

Levering

Bestilte varer sendes som PDF til den emailadresse du har angivet umiddelbart efter transaktionen er fuldført.

Returnering af varer

Da easyasknit udbyder virtuelle varer, i form af strikkeopskrifter i PDF-format, er det ikke muligt at returnere disse, når transaktionen er gennemført.

Databehandling

Beskyttelse af vores kunders personoplysninger

Det er vigtigt for easyasknit at beskytte dine personoplysninger.

Principper

easyasknit understøtter sin forpligtelse til at beskytte personoplysninger ved at tage følgende principper i brug:

easyasknit anvender dine personoplysninger lovligt, retvisende og på gennemsigtig vis.

easyasknit indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt og kun til et legitimt formål.

easyasknit opbevarer ikke flere personoplysninger end nødvendigt eller i længere tid end nødvendigt.

easyasknit beskytter personoplysninger med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Om denne politik om beskyttelse af personoplysninger

Formålet med denne politik om beskyttelse af personoplysninger er at etablere tydelig, kortfattet og gennemsigtig kommunikation om indsamling, brug, behandling, lagring osv. af personoplysninger om easyasknits kunder.

I denne politik om beskyttelse af personoplysninger betyder “kunde hos easyasknit” tidligere, nuværende og potentielle kunder eller brugere af et produkt eller en tjeneste, besøgende på hjemmeside.

Hvem er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger?

easyasknit I/S er primært ansvarlig for behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne politik om beskyttelse af personoplysninger. 

Under hvert specifikt afsnit i denne politik om beskyttelse af personoplysninger vil du blive informeret om, hvem der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, fordelingen af ansvar og retningslinjerne for udførelse af rettighederne. 

easyasknits dataansvarlige:

easyasknit I/S

Rosensgade 19 1. th

8000 Aarhus

Danmark

Selskabsregister: Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark

Momsregistreringsnummer: 41869399

Ovennævnte dataansvarlige fra easyasknit omtales i denne politik om beskyttelse af personoplysninger individuelt eller kollektivt som “easyasknit”, “vi” eller “os”. 

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, lagres generelt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EU/ EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EU/ EØS. En sådan overførsel af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og uden at underminere dine lovbestemte rettigheder.

Retten til begrænset anvendelse:

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos easyasknit under følgende omstændigheder:

Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på easyasknits retmæssige interesser, skal easyasknit begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal easyasknit begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.

Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger.

Hvis easyasknit ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på team@easyasknit.dk

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: 

Hvis du har klager over den måde, easyasknit behandler og beskytter dine personoplysninger på, har du til enhver tid ret til at klage til den danske databeskyttelsestilsynsmyndighed (Datatilsynet).

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

Easyasknit kan ændre de oplyste handelsbetingelser ensidigt. 

Lov og værneting

I relation til handel på easyasknit.dk, er Danmarks love gældende. En eventuel sag eller uoverensstemmelser (sagsanlæg) skal indbringes i Byretten i Aarhus.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for dem, der har brug for oplysningerne til at udføre det tilsigtede behandlingsformål. I det omfang det er nødvendigt, kan dine personoplysninger deles mellem selskaber og easyasknit, med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere), der udfører visse opgaver på easyasknits vegne samt med uafhængige tredjeparter.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

easyasknit må ikke indsamle, behandle, bruge, lagre osv. personoplysninger uden et gyldigt retsgrundlag. Retsgrundlaget kan være baseret på dit samtykke, være nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, retslig forpligtelse eller vores legitime interesse som virksomhed. For hvert specifikt formål med behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, vil vi informere dig om, hvilket retsgrundlag vi anvender, hvilke rettigheder du har, hvorvidt tilvejebringelse af personoplysninger er et lovmæssigt krav eller nødvendigt for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personoplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Kundeservice, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data

Når easyasknit anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data: 

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som easyasknit benytter, undtagen i følgende situationer:

Du har en uafklaret sag hos kundeservice

Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt

Du har et økonomisk mellemværende med easyasknit, uanset betalingsmåde

Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på easyasknits retmæssige interesser. easy as knit fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.