Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

easy as knit ApS

Langelandsgade 7, 2.2 8000, Aarhus C, Danmark

CVR-nummer: 42873209

Tlf: 28576797

Priser og betaling

easy as knit ApS modtager online betalinger med Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard, Visa Electron og Mobilepay.

Betaling vil først blive trukket på din konto, når det virtuelle produkt er oprettet med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Alle beløb på hjemmesiden er inklusiv moms.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning:

Denmark – Kroner (DKK)

Levering

Bestilte virtuelle varer sendes som PDF til den emailadresse du har angivet, umiddelbart efter transaktionen er fuldført.

Fortrydelsesret og returnering af digitale varer

Ved køb af virtuelle varer accepterer du samtidig, at din 14 dagers fortrydelsesret bortfald. Det er heller ikke muligt at returnere disse, når transaktionen er gennemført.

Databehandling

Beskyttelse af vores kunders personoplysninger

Det er vigtigt for easy as knit ApS at beskytte dine personoplysninger.

Principper

easy as knit ApS understøtter sin forpligtelse til at beskytte personoplysninger ved at tage følgende principper i brug:

easy as knit ApS anvender dine personoplysninger lovligt, retvisende og på gennemsigtig vis.

easy as knit ApS indsamler ikke flere personoplysninger end nødvendigt og kun til et legitimt formål.

easy as knit ApS opbevarer ikke flere personoplysninger end nødvendigt eller i længere tid end nødvendigt.

easy as knit ApS beskytter personoplysninger med passende sikkerhedsforanstaltninger.

Om denne politik om beskyttelse af personoplysninger

Formålet med denne politik om beskyttelse af personoplysninger er at etablere tydelig, kortfattet og gennemsigtig kommunikation om indsamling, brug, behandling, lagring osv. af personoplysninger om easy as knit ApS kunder.

I denne politik om beskyttelse af personoplysninger betyder “kunde hos easy as knit ApS” tidligere, nuværende og potentielle kunder eller brugere af et produkt eller en tjeneste, besøgende på hjemmeside.

Hvem er ansvarlig for at behandle dine personoplysninger?

easy as knit ApS er primært ansvarlig for behandling af personoplysninger inden for rammerne af denne politik om beskyttelse af personoplysninger. 

Under hvert specifikt afsnit i denne politik om beskyttelse af personoplysninger vil du blive informeret om, hvem der er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, fordelingen af ansvar og retningslinjerne for udførelse af rettighederne. 

easy as knit ApS dataansvarlige:

easy as knit ApS

Langelandsgade 7, 2.2

8000 Aarhus

Danmark

Selskabsregister: Det Centrale Virksomhedsregister i Danmark

Momsregistreringsnummer: 42873209

Ovennævnte dataansvarlige fra easy as knit ApS omtales i denne politik om beskyttelse af personoplysninger individuelt eller kollektivt som “easy as knit”, “vi” eller “os”. 

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?

De personoplysninger, som vi indsamler om dig, lagres generelt inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EU/ EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EU/ EØS. En sådan overførsel af dine personoplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning og uden at underminere dine lovbestemte rettigheder.

Retten til begrænset anvendelse:

Du har ret til at anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger hos easy as knit under følgende omstændigheder:

Hvis du gør indsigelse mod anvendelse baseret på easy as knits retmæssige interesser, skal easy as knit begrænse al anvendelse af de pågældende personlige oplysninger, mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine.

Hvis du mener, at dine personlige oplysninger er ukorrekte, skal easy as knit begrænse al anvendelse af de pågældende data, mens rigtigheden af disse personlige oplysninger kontrolleres.

Hvis behandlingen er uretmæssig, kan du modsætte dig sletning af dine personlige oplysninger og i stedet anmode om begrænset anvendelse af dine personlige oplysninger.

Hvis easy as knit ikke længere har brug for dine personlige oplysninger, men de er påkrævede for at kunne gøre et lovmæssigt krav gældende.

Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Vi tager databeskyttelse meget alvorligt, og derfor håndterer vores kundeservicemedarbejdere altid dine forespørgsler i henhold til ovennævnte rettigheder. Du kan altid kontakte kundeservice på team@easyasknit.dk

Retten til at klage til en tilsynsmyndighed: 

Hvis du har klager over den måde, easy as knit behandler og beskytter dine personoplysninger på, har du til enhver tid ret til at klage til den danske databeskyttelsestilsynsmyndighed (Datatilsynet).

Opdateringer af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger:

Der kan være behov for, at vi opdaterer vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger. Den seneste udgave af vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi vil meddele alle vigtige ændringer i vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger.

Ændringer

Easy as knit kan ændre de oplyste handelsbetingelser ensidigt. 

Lov og værneting

I relation til handel på easyasknit.dk, er Danmarks love gældende. En eventuel sag eller uoverensstemmelser (sagsanlæg) skal indbringes i Byretten i Aarhus.

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for dem, der har brug for oplysningerne til at udføre det tilsigtede behandlingsformål. I det omfang det er nødvendigt, kan dine personoplysninger deles mellem selskaber og easy as knit, med leverandører og underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere), der udfører visse opgaver på easy as knits vegne samt med uafhængige tredjeparter.

Hvilket gyldigt retsgrundlag er der for anvendelse?

easy as knit må ikke indsamle, behandle, bruge, lagre osv. personoplysninger uden et gyldigt retsgrundlag. Retsgrundlaget kan være baseret på dit samtykke, være nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, retslig forpligtelse eller vores legitime interesse som virksomhed. For hvert specifikt formål med behandling af personoplysninger, som vi indsamler fra dig, vil vi informere dig om, hvilket retsgrundlag vi anvender, hvilke rettigheder du har, hvorvidt tilvejebringelse af personoplysninger er et lovmæssigt krav eller nødvendigt for at indgå et kontraktforhold, og om det er obligatorisk at oplyse dine personoplysninger og mulige konsekvenser, hvis du vælger det fra.

Hvad er dine rettigheder?

Retten til adgang:

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt Kundeservice, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.

Retten til at overføre data

Når easy as knit anvender dine personlige oplysninger elektronisk, efter dit samtykke eller i henhold til en aftale, har du ret til at få sendt en kopi af dine data på en struktureret og almindelig måde samt i et maskinlæsbart format til enten dig eller anden part. Det gælder kun de personlige oplysninger, du har givet os.

Retten til at korrigere data: 

Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Retten til at slette data:

Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som easy as knit benytter, undtagen i følgende situationer:

Du har en uafklaret sag hos kundeservice

Du har en åben bestilling, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt

Du har et økonomisk mellemværende med easy as knit, uanset betalingsmåde

Du er under mistanke for at have eller har misbrugt vores serviceydelser inden for de sidste fire år

Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne

Din ret til at modsætte dig anvendelse baseret på legitime interesser:

Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personlige oplysninger, der er baseret på easy as knits retmæssige interesser. easy as knit fortsætter ikke med at anvende dine personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine ønsker og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.